Verkiezingsstrijd: Forensentaks voor motorrijders?

Met de Tweede Kamerverkiezingen in het verschiet is de 'forensentaks' ineens een heet hangijzer. Niemand wil tenslotte kiezers tegen zich in het harnas jagen. Stadsmotor.nl denkt echter dat er met de forensentaks kiezers te winnen zijn, namelijk de motorrijders, door deze vrij te stellen van forensentaks. Wat vinden de partijen zelf? Stadsmotor.nl legde de vraag voor aan alle politieke partijen in Nederland!

Mag Stadsmotor.nl in het Nederlandse medialandschap geen partij van formaat zijn, de bezielende leiding van deze meest praktische motorwebsite van Nederland doet nog wel iets meer dan alleen schrijven over motortjes en scootertjes. Bijvoorbeeld schrijven voor media (tijdschriften en kranten) die iets meer in de melk te brokkelen hebben. Stadsmotor.nl diskwalificeren of onderschatten, is om die reden bloedlink voor iedereen die nog een rol wil spelen in het openbare leven.

Met dat in gedachten, en uiteraard om forenzend Nederland te informeren over de plannen van de politieke partijen, verzonden wij onderstaande e-mail naar álle partijen in Nederland, van themapartij tot grote landelijke partij, van groen tot zwart.

L.S.

Vooruitlopend op de komende verkiezingen, ten behoeve van een artikel over de mogelijk in te voeren 'forensentaks', ben ik aan het inventariseren wat het standpunt is van uw partij inzake deze nieuwe belasting in het algemeen en in het bijzonder in hoeverre die van toepassing zou moeten zijn op forensen die gebruik maken van de motor of motorscooter.

De achterliggende gedachte hierbij: een motor(scooter)rijder staat nooit in de file, gebruikt amper parkeerruimte, veroorzaakt amper slijtage aan het wegennet en belast het milieu significant minder dan een automobilist en zelfs minder dan een openbaarvervoergebruiker.

Michiel Heemskerk, Stadsmotor.nl

Zou je denken dat men mogelijk niet reageert in het kader van: Als ik niets zeg, kan ik ook niets fout zeggen, denk dan gerust nog een keer, want niet reageren betekent in de politiek altijd dat je iets te verbergen hebt. Wie dus niet reageert, is naar onze mening vóór invoering van de forensentaks, niet alleen voor automobilisten, maar ook voor motorrijders, en verdient bij de aanstaande verkiezingen geen stem.

De voorlopige reacties – twee weken na vraagstelling – in volgorde van binnenkomst!

GroenLinks, Jolanda Polderman
"Helaas is er geen gelegenheid, vanwege een overvolle agenda, voor mevrouw van Gent (Ineke van Gent, Verkeer en Openbaar Vervoer, red.) om op uw verzoek te reageren."

Partij voor de Vrijheid, woordvoerder 1
"Wij hebben hierop nog geen antwoord. Mag ik u terugbellen als we een antwoord hebben?"
PVV, woordvoerder 2, drie dagen later
"Wij hebben besloten niet mee te werken aan uw artikel."

Libertarische Partij, René Hartman
"De Libertarische Partij staat voor het terugdringen van de onvrijheid van de burger. Verhoging van bestaande belastingen en invoering van nieuwe belastingen vergroot die onvrijheid.
De Libertarische Partij, de enige echt liberale partij van Nederland, wijst dan ook elke verhoging van bestaande belastingen, en elke poging tot invoering van nieuwe belastingen, categorisch af. De overheid is het probleem, niet de oplossing."

Republikeinse Moderne Partij, Ben Van Herwijnen
"Mijn steun hebt u, ik ben het helemaal met u eens. Motoren/motorscooters moeten geen forensentaks betalen en straks ook geen kilometerheffing. Ze zijn immers de oplossing voor de problemen."

Staatkundig Gereformeerde Partij, Willem Goudriaan
"De SGP vindt dat het een maatregel is die een grote groep mensen echt hard en onevenredig in hun koopkracht treft. Bovendien leert het verleden dat de uitvoering veel problemen oplevert. Wat de SGP betreft: niet aan beginnen. Wat de SGP betreft wordt die forensenbelasting eruit gefietst! En als de reactie is: maar de werkgever kan toch meer gaan vergoeden – dan moeten we wel even bedenken wat er al allemaal op die ondernemers afkomt, zeker op de kleinere ondernemers. Zij krijgen al zoveel op hun bordje! Ook al omdat zij ook nog eens tot een half jaar lang moeten gaan doorbetalen voor ex-werknemers."

Zover de reacties tot nu toe. Onze reacties daarop:

GroenLinks: geen gelegenheid = geen prioriteit. GroenLinks-fractievoorzitter Jolande Sap wist aan de kranten wel te melden dat zij liefst zou zien dat de nieuwe belasting niet wordt geheven op treinkilometers, doch slechts op autokilometers. Als zij daarover kan nadenken, kan Van Gent ook wel nadenken over motorrijders: dat is haar portefeuille en daar had zij al lang over nagedacht moeten hebben, daar wordt ze voor betaald. Van Gent/GroenLinks zijn bij deze afgeschreven als kies-alternatief voor de serieuze forens/motorrijder.

PVV: daags na de reactie dat er geen reactie zou komen, maakte de PVV bekend het Kwartje van Kok terug te willen. Wat dit zegt over de bereidheid van de partij om serieus in te gaan op actuele problematiek, mag ieder voor zichzelf bepalen.

Libertarische Partij, Republikeinse Moderne Partij en SGP: geen commentaar.

We wachten op de reacties van de overige partijen, die inmiddels een tweede keer zijn aangeschreven.

Update: SP!


Meer nieuws op Stadsmotor.nl


{jcomments on}

 

Aangepast zoeken
FacebookTwitter
Voorpagina Relevant nieuws Verkiezingsstrijd: Forensentaks voor motorrijders?

Disclaimer - Privacy Policy